فود صنعت : فروشگاه و نمایشگاه آنلاین صنایع غذایی

خرید و فروش ماشین آلات

بانک جامع صنایع غذایی کشور


× Avatar
اطلاعات را در حافظه ذخیره کن

ارسال رایگان آگهی | ویرایش آگهی

آغاز طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه در کشور

آغاز طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه در کشور

فودصنعت-به گزارش گروه علمی ایرنا از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر هدایت حسینی افزود: از دیگر اهدافی که در این بررسی کشوری دنبال می شود، می توان به تعیین میانگین سرانه دریافت مواد غذایی و الگوی وعده های غذایی، تعیین کفایت سرانه دریافت انرژی و مواد مغذی و کمک به شناسایی گروه ها و جمعیت های در معرض ناامنی غذایی به تفکیک استان، مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهرها، اشاره کرد.

وی افزود: به روز نمودن و تدوین راهنماهای غذایی و سبدهای غذایی مطلوب، فراهم آوری منابع اطلاعاتی پایه میزان مصرف مواد غذایی برای انجام مطالعات ارزیابی مخاطره، شناسایی روند تغییرات در الگوی مصرف مواد غذایی و پایش و اصلاح سیاست ها و برنامه های حوزه غذا و تغذیه، تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی و تخصیص بودجه در حوزه غذا و تغذیه با هدف ایجاد هماهنگی بین الگوی تولید، عرضه و مصرف در راستای تامین نیازهای تغذیه ای و سلامت، از دیگر اهداف این طرح است.

حسینی ادامه داد: غذا یکی از اجزای اساسی و ضروری حفظ سلامت و از ابعاد مهم رفاه فردی و اجتماعی شامل امنیت غذایی و کیفیت زندگی است. امروزه در تمام دنیا دسترسی به اطلاعات جامع، دقیق و با کیفیت بالا در زمینه دریافت های غذایی برای پیشبرد تعهدات ملی و بین المللی و سیاست های اجرایی در بخش سلامت، غذا و تغذیه به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه های توسعه ملی، یک ضرورت محسوب می شود.

وی افزود: داده های مربوط به مواد غذایی برای پیگیری و ارزیابی دستیابی به اهداف توسعه هزاره به منظور حذف فقر و گرسنگی یا اهداف بلنپروازانه توسعه پایدار ضروری است.

حسینی ادامه داد: دسترسی به این داده ها برای ارزیابی و تعیین نقشه راه سازمان خواروبار جهانی ( FAO ) در راستای الزامات این سازمان برای حذف گرسنگی، امنیت غذایی و سوء تغذیه و اهداف دوگانه حذف فقر و افزایش رفاه مشترک با بانک جهانی، حیاتی است.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور گفت: در سطح ملی و محلی نیز دسترسی به این سری از داده ها برای تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی و تخصیص بودجه در حوزه غذا و تغذیه با هدف ایجاد هماهنگی بین الگوی تولید، عرضه و مصرف در راستای تامین نیازهای تغذیه ای و سلامت جامعه ضروری است.

وی گفت: در این راستا اجرای طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد در کشور با هدف تعیین الگوی مصرف مواد غذایی در سطح خانوار و فرد بر حسب استان و تامین داده های مورد نیاز برای سیاست گذاران با همکاری همه ارگان ها و سازمان های ذیصلاح، انجام می شود.

فود صنعت

صنعت یار

بانک جامع صنایع غذایی کشور

کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران